Shaoxing Jiema Textile Co., Ltd. - Polyester Fabric, Home-textile Fabric
Bởi {0}
logo
Shaoxing Jiema Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
{0} năm
Zhejiang, China
Sản Phẩm chính: Vải polyester, vải dệt gia đình, vải dệt kim, vải thêu, ren cắt tỉa
Total staff (5)Registered trademarks (2)Multi-Language capability: Minor customization